Event & Convention

Khi tổ chức sự kiện, một trong những điều được quan tâm và cần chú trọng nhất chính là địa điểm tổ chức sự kiện. Dù là sự kiện trong nhà hay ngoài trời thì Nhà tổ chức sự kiện chuyên nghiệp cũng cần xem xét kĩ lưỡng để tránh